PROGRAM DE COLECTARE
SEPARATĂ A DEȘEURILOR
MUNICIPALE

COLECTĂM SEPARAT DEȘEURILE PE CARE TU LE PRECOLECTEZI SELECTIV ÎN RECIPIENTE !


Avem grijă să respectăm întregul circuit al deșeurilor, de la colectarea separata pe categorii si predarea acestora la operatori autorizați de sortare / tartare in vederea valorificării acestora prin reciclare sau alte metode (valorificare energetica, etc)


FRACȚIA UMEDĂ (numai deșeurile menajere reziduale)

 resturi de alimente gătite sau proaspete
 resturi de legume și fructe gătite sau proaspete;
 ouă întregi, coji de ouă, coji de nucă;
 resturi vegetale din curte (frunze, plante de casă, crengi și nuiele mărunțite, flori și iarbă fără pământ);
 haine vechi, scutece și tampoane;
 ziare, reviste, hârtie și carton umede și murdare;
 conținutul sacilor de aspirator;
 rumeguș și bucăți de lemn mărunțite;
 mucuri de țigări, smocuri de păr și blană;
 excremente ale animalelor de companie;
 sticlă – doar geam spart;
 resturi vegetale din curte (frunze, plante de casă, crengi și nuiele mărunțite, flori și iarbă fără pământ).


În cazul unor cantități semnificative de resturi vegetale, care nu pot fi precolectate în recipiente (europubele din dotare) in ziua/zilele colectarii fractiei umede din deseurile menajere, este necesară programarea anticipată a colectării gratuite a acestor deșeuri pentru fiecare zi de sâmbătă si dumincă, la numărul de telefon 021 /9460 sau la adresa de email: secretariatsalubritate@romprest.euFRACȚIA USCATĂ (numai deșeurile menajere reciclabile / valorificabile)

 ziare, reviste, hârtie și carton curate/uscate presate și pliate pentru reducerea volumului initial;
 pungi de hârtie și plastic, cutii de carton mărunțite sau presate pentru reducerea volumului initial;
 recipiente din plastic pentru băuturi (PET) presate pentru reducerea volumului initial; 
 recipiente din sticlă, borcane provenite de la băuturi și de la produse alimentare;
 recipiente din plastic sau sticlă ale produselor cosmetice și detergenților;
 caserole de plastic și polistiren, farfurii de plastic – spălate în prealabil; 
 dopuri metalice, conserve metal, doze de aluminiu etc. – presate pentru reducerea volumului initial.

 

Preluarea gratuita a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) si a celor voluminoase generate de cetățeni, se face în fiecare a doua zi de duminică din lunăfiind necesară programarea anticipată a colectarii, la numărul de telefon
021/9460 sau la adresa de email secretariatsalubritate@romprest.eu, cu cel puțin 3 zile înaintea zilei de colectare.

Colectarea, transportul si eliminarea (la operatori de tratare autorizati) deseurilor vegetale, a deseurilor din echipamente electrice si electronice (DEEE) si a deseurilor voluminoase, din deseurile menajere, în afara zilelor de campanie mentionate anterior, se face numai contra cost, la tarifele in vigoare (aprobate de autoritatea contractanta) la data lansarii comenzii de prestatie pe adresa de email secretariatsalubritate@romprest.eu

Colectarea, transportul si eliminarea deseurilor din constructii, rezultate din amenajarea interioara si exterioara a locuintelor, precolectate separat la locul de generare, se face numai contra cost, pe baza de contract incheiat cu operatorul Romprest sau, pentru cantitati de maxim 10 mc, pe baza de comanda cu plata anticipata a serviciului, la tarifele in vigoare la data prestatiei(aprobate de autoritatea contractanta). Corespondenta pentru aceasta prestatie (cerere oferta, lansare comanda sau solicitare incheiere contract) se va receptiona la adresa de email secretariatsalubritate@romprest.eu