Program de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere pentru Orașul Chitila